Sentir la música

El projecte

L’Orquestra de les Saturnals és una formació musical professional, integrada per joves músics titulats valencians.

La visió de les Saturnals es convertir-se en una orquestra versàtil i exigent, referent tant en el repertori tradicional, així com també en el repertori contemporani i de nova creació, parant especial atenció a la creació valenciana.

El Projecte
MARIO TORRES MAS

Director

Director

Coneix-ho
La nostra orquestra

Els Músics

L’Orquestra de les Saturnals és una formació musical professional, integrada per joves músics titulats valencians.

Coneix-los