LA NOSTRA VISIÓ

L’Orquestra de les Saturnals és una formació musical professional, integrada per joves músics titulats valencians.

La visió de les Saturnals es convertir-se en una orquestra versàtil i exigent, referent tant en el repertori tradicional, així com també en el repertori contemporani i de nova creació, parant especial atenció a la creació valenciana.

LA NOSTRA MISSIÓ

La missió de les Saturnals és oferir al públic la interpretació de les grans obres
del repertori al llarg de la història de la música amb el màxim nivell d’exigència.
No obstant, dins del projecte de les Saturnals està la recuperació i posada en valor de tot aquell repertori musical, especialment valencià, que durant els segles XX i XXI no ha gaudit de la difusió i la interpretació que es mereix. D’esta manera, el projecte de les Saturnals pretén contribuir a la formació i la difusió cultural d’un públic cada vegada més divers, a través tant d’obres consagrades, com d’obres del repertori contemporani i de nova creació.

Els valors de les Saturnals són l’exigència, el compromís i les persones.

L’exigència

Perquè tots els repertoris mereixen el màxim respecte i rigor interpretatiu. Des de les obres més grans, fins les miniatures musicals; des de les peces consagrades del repertori habitual, fins a les obres contemporànies de nova creació; des de la música més coneguda dels compositors clàssics, fins a les peces valencianes de recuperació musical.

El compromís

Perquè la música, vinga d’on vinga, i siga com siga, mereix el compromís de tots els membres del projecte. Compromís amb la música valenciana, amb els creadors i les creadores contemporànies; compromís amb els i les intèrprets joves que demanden noves oportunitats en el camp professional. Compromís amb el públic, oferint qualitat i exigència en tots els repertoris possibles.

Les persones

Perquè no hi ha res per damunt. Perquè la música l’escrivim, toquem, escoltem i gaudim les persones. Des de les Saturnals, les persones i la seua dignitat són el més important. Públic, intèrprets i creadors són el centre del projecte de les Saturnals.